top of page
בניין בכתובת הנגיד 10 - רמת גן
בניין בכתובת הארנון 21 - רמת גן
בניין בכתובת הגפן 27 - רמת גן

הגפן 27 - רמת גן

הארנון 21 - רמת גן

הנגיד 10 - רמת גן

אמנון ותמר 16, רמת גן -  תמ"א 38 ב'

המלך יוסף 10 - רמת גן

בניין בכתובת אמנון ותמר 16 - רמת גן
ביצוע תמ"א 38 ב'
בניין בכתובת המלך יוסף 10 - רמת גן

הזיתים 17, רמת גן - לפני / אחרי ביצוע - מחלוצי תמ"א 38 א' ברמת גן

 

 

 

בניין אחרי ביצוע בכתובת הזיתים 17 = רמת גן.
תמ"א 38 א'
בניין לפני ביצוע בכתובת הזיתים 17, רמת גן. 
לפני ביצוע תמ"א 38 א'

וייצמן 48, גבעתיים - לפני / אחרי ביצוע 

 

 

 

בניין אחרי ביצוע בכתובת ויצמן 48, גבעתיים
בניין לפני ביצוע בכתובת ויצמן 48, גבעתיים
WhatsApp Image 2021-06-06 at 14.37.41 (1
WhatsApp Image 2021-06-06 at 14.37.41.jp

הגת 27, רמת גן - לפני ואחרי ביצוע - תמ"א 38 א'

 

 

 

בניין לפני ביצוע תמ"א 38 א' בכתובת הגת 27, רמת גן

מעפילי אגוז 54, תל אביב - לפני ביצוע - תמ"א 38 א'

 

 

 

בניין לפני ביצוע תמ"א 38 א' בכתובת מעפילי אגוז 54, תל אביב
הדמיית בניין לאחר ביצוע תמ"א 38 א' בכתובת מעפילי אגוז 54, תל אביב

מעפילי אגוז 56, תל אביב - לפני ביצוע - תמ"א 38 א'

 

 

 

בניין לפני ביצוע תמ"א 38 א' בכתובת מעפילי אגוז 56, תל אביב
הדמיית בניין לאחר ביצוע תמ"א 38 א' בכתובת מעפילי אגוז 56, תל אביב
הדמיית בניין לאחר ביצוע תמ"א 38 ב' בכתובת הגפן 19, רמת גן
הדמיית בניין לאחר ביצוע תמ"א 38 ב' בכתובת הגפן 19 רמת גן

הגפן 19, רמת גן - לפני ביצוע - תמ"א 38 ב'

 

 

בניין לפני ביצוע תמ"א 38 ב' בכתובת הגפן 19, רמת גן
bottom of page